Επαναληπτική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 195423) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου με τίτλο: Ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτ. χώρων του 3ου-4ου ορ. στο κτίριο του Παν.Πειραιώς επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις