Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων, επιστολών, κ.λπ. για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20238032/14-12-2023
  • Προϋπολογισμός (€):7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις