Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και λοιπών αναλωσίμων μηχανογραφικών εφαρμογών για υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20240269/23-01-2024
  • Προϋπολογισμός (€):14.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2024
  • Ώρα Διενέργειας: 12:00 μ.μ.
  • Διακήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις