ΑΤΛΑΣ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

ΑΤΛΑΣ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Η κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ διασυνδέει τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης (επιχειρήσεις, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ) σε ένα ενιαίο, κεντρικό σύστημα, προσβάσιμο από όλα τα ιδρύματα και τους φοιτητές, ενισχύοντας το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.

Με τη χρήση του συστήματος απλοποιείται η διαδικασία της πρακτικής άσκησης, καθώς οι θέσεις δηλώνονται μία φορά και γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε όλα τα ιδρύματα και τμήματα που ο φορέας επιθυμεί. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Η υπηρεσία συμβάλει στην ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης με την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διαδικασία της πρακτικής, καθώς και τη διευκόλυνση εύρεσης πρακτικής άσκησης από όλους τους φοιτητές.

Website: atlas.grnet.gr