Προκήρυξη για Εξερχόμενες Κινητικότητες Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση μέσω του Erasmus+ KA171 2023, Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας

Γίνεται γνωστό στα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού των μελών/Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στον Όμιλο Διεθνούς Κινητικότητας, που συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ότι προκηρύσσονται οι θέσεις για Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση στις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η Προκήρυξη αναφέρεται στο Πρόγραμμα Erasmus+ KA171, 2023 Όμιλος Διεθνούς Κινητικότητας.

Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο έγγραφο της Προκήρυξης(η οποία περιέχει και την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω Google Form) και στο ακόλουθο έγγραφο τις Θέσεις.


Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων,
Τηλ. 210 414 2245, 2333, 2170, 2248,
Email. publ@unipi.gr , icm-consortium@unipi.gr

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις