Ανακοινώσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Εθνικός Διαγωνισμός Νέων Επιστημόνων 2024 (EUCY’ S 2024)

Δείτε εδώ την πρόσκληση συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2024, προκειμένου να συγκροτηθεί η Ελληνική Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «35ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, από 9 έως 14 Σεπτεμβρίου 2024.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε:

– νέους και νέες, που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2024) και δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε αυτόν,

– προσερχόμενους από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική, Πληροφορική, Ιατρική, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Κοινωνικές Επιστήμες και άλλα συναφούς φύσης πεδία

Ο διαγωνισμός αφορά σε υποβολή εργασίας (project), ατομικής ή ομαδικής (ομάδες αποτελούμενες από έως 3 άτομα), καθώς και του σχεδίου-κατασκευής της μελέτης. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνίας, που οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με τη μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο).

Θα επιλεγούν έως 3 εργασίες, η καθεμία από διαφορετικό τομέα, που θα ξεχωρίσουν ως προς το επίπεδο καινοτομίας, δημιουργικότητας και προοπτικών υλοποίησής τους, προκειμένου να οριστούν οι υποψήφιοι/-ες (έως 6 άτομα) που θα αποτελέσουν την Ελληνική Εθνική Αποστολή στον 35ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων, όπου η παρουσίαση των εργασιών στα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής γίνεται από τους/τις ίδιους/ες υποψήφιους/ες στην αγγλική γλώσσα. Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν από την Ε.Ε, ενώ οι εργασίες που θα διακριθούν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό θα λάβουν χρηματικά και εμπράγματα έπαθλα.

H αίτηση, με το γραπτό δοκίμιο (στην ελληνική γλώσσα) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται έως τις 20 Ιουνίου 2024 στο Τμήμα Δ΄Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία, της Διεύθυνσης Νεολαίας, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση international.youth@minedu.gov.gr

Η αίτηση θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr του/της/των ιδίου/-ας/-ιων του/της/των υποψήφια/-ας/-ων και συμπληρώνεται χωριστά για κάθε υποψήφιο/-α μέλος στην περίπτωση ομαδικής εργασίας.

To σύντομο βίντεο διάρκειας πέντε έως δέκα λεπτών (έως 1 GB) θα αποσταλεί ως ενεργός σύνδεσμος μέσω της δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής https://wetransfer.com/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ευρωπαικό Διαγωνισμό (έπαθλα, διεθνής κριτική επιτροπή, παραδείγματα βραβευθέντων εργασιών προηγούμενων ετών, συμβουλές παρουσίασης της εργασίας και όλα τα τελευταία νέα) δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τον ελληνικό εθνικό διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Δ΄Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία, της Διεύθυνσης Νεολαίας, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στα τηλέφωνα: 210 344- 2857, 3898 και στο email: international.youth@minedu.gov.gr (κ.κ. Θ. Μπάρκας, Φ. Λάμπρου)

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις