Ανακοινώσεις Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών των κάτωθι εργαστηρίων του Τμήματος:
1. Εργαστήριο «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
2. Εργαστήριο «Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία και Οικονομική Στρατηγική»
3. Εργαστήριο «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»
4. Εργαστήριο «Οικονομικά των Χρηματαγορών, Διαχείριση Κινδύνων και Εταιρική Διακυβέρνηση»
5. Εργαστήριο «Οικονομική των Μεταφορών και Βιώσιμη Κινητικότητα»
6. Εργαστήριο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
7. Εργαστήριο «Στρατηγική Ηγεσία και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»
για θητεία τριών (3) ετών, από 01.09.2024 έως 31.08.2027.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη:

Προκήρυξη Διευθυντών Εργαστηρίων

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις