Εκδήλωση ΣΕΒ: «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»,

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» (https://msc-ebs.gr/) του University of Piraeus – Πανεπιστημίου Πειραιώς είχαν την μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΒ με θέμα «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», όπου παρακολούθησαν τον κ.Κωνσταντίνο Δασκαλάκη (MIT) και άλλους διακεκριμένους ομιλητές. 🎓

✨ Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τονίστηκε η καθοριστική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και την καθημερινή ζωή, αναδεικνύοντας τόσο τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις όσο και την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων. 💡 Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Ελλάδα και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και διευρύνοντας την πρόσβασή τους σε νέες αγορές. 📈. Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία της ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς αποτελεί το κλειδί για την καινοτομία και την ανάπτυξη, προσφέροντας νέες δυνατότητες και πλεονεκτήματα για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της. 🌍

👏 Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και Διευθυντή του ΠΜΣ ΟΕΣ, Καθηγητή YANNIS A. POLLALIS για την μοναδική ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετέχουμε σε μία τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις