Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899) – Έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις