Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΘΑΑΕ εξέδωσε πρόσκληση (21/09/2023) αναφορικά με την υποβολή Προτάσεων για Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση και όλο το σχετικό υλικό.

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις