Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη ενός (1) εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., ΚΑΙ Ε.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις