Ώρες Γραφείου – Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Ώρες Γραφείου

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00 – 11.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 11.00

Χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη 10.00 – 11.00

Παρασκευή 10.00 – 11.00

Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Παρασκευή 14:00 – 16:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τετάρτη 08:00-10:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Τρίτη 12:00-13:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-11:00
 • Πέμπτη, 16:00-18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Τρίτη, 10:00 -12:00
 • Τετάρτη, 16:00 -18:00

EAΡ ΕΞ. 2023-24: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΠΕΜ 08.00-10.00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τρίτη και Παρασκευή, 10:00-12:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα και Τρίτη: 12:00-14:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 12:00-14:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για κάθε αίτημα φοιτητικό, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου. Όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι δεν έχουν πρόσβαση στο MS Teams, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το αίτημά τους γραπτώς μέσω email ΜΟΝΟ κατά τις ώρες γραφείου, ώστε να υπάρξει δυνατότητα να απαντηθεί.

Ευχαριστώ

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το εαρινό εξάμηνο 2023-24

  • Διά ζώσης και μέσω MS TEAMS CALL προς τον διδάσκοντα – κάθε Δευτέρα 20.00-21.00, και κάθε Τετάρτη 18:00-21.00.

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα & Τρίτη, 11:00-12:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Πέμπτη: 10:00 – 12:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Τετάρτη: 12:00 – 14:00

Επικαιροποιημένη πληροφόρηση, στην σελίδα http://www.unipi.gr/faculty/njm/njm_gr.html

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τρίτη, 12:00-14:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα, 12:00-14:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Δευτέρα 16:00-18:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα 12 00 – 14 00
  • Πέμπτη 10 00 – 12 00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Πέμπτη 12 00 – 14 00
  • Παρασκευή 14 00 – 16 00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 10:00-12:00
 • Πέμπτη, 15:00-17:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Δευτέρα, 14:00-16:00
  • Παρασκευή, 14:00-17:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00

 

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη: 16:00-18:00.

 

Kατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου οι ώρες γραφείου δεν ισχύουν.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ράικου μέσω email για οποιαδήποτε πληροφορία

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Τετάρτη, 12:00-14:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, οι παραπάνω ώρες γραφείου δεν ισχύουν.

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

Για τους φοιτητές του μαθήματος “Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας”:

Τετάρτη  και ώρα 10:00 – 11:00 &  Πέμπτη και ώρα 11:00 – 12:00

Τρίτη 10:00 – 12:00

Πέμπτη 10:00 – 12:00

Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

 • Δευτέρα, 09:00-10:00 & 12:00-14:00
 • Τετάρτη, 09:00-10:00

Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024

  • Τρίτη, 09:00-10:00 & 14:00-15:00
  • Πέμπτη, 09:00-12:00
Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις