Νέα πρόσκληση αναφορικά με την Υποβολή Φακέλων για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ – 2ος κύκλος Πιστοποίησης (Επαναπιστοποίηση)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΘΑΑΕ εξέδωσε νέα πρόσκληση (15/03/2024) αναφορικά με την υποβολή Φακέλων για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση (Επαναπιστοποίηση) των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.

Σας επισυνάπτουμε την Πρόσκληση και όλο το σχετικό υλικό.

Συνημμένα έγγραφα:

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις