Δωρεάν Διαμονή στην Φοιτητική Εστία του Ο.Π.Α. και του Ε.Μ.Π. (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους ήδη διαμένοντες φοιτητές

Αιτήσεις από 25 Αυγούστου έως 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Έγγραφο Ανακοίνωσης

Οδηγίες

Υπόδειγμα 1   Υπόδειγμα 2   Υπόδειγμα 3

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις