Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων πρακτικής άσκησης 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ενημερώνουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ότι τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το μάθημα Πρακτικής Άσκησης περιόδου Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2023 παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

Α/α Α.Μ. Α/α Α.Μ. Α/α Α.Μ.
1 o19231 32 o19071 63 o19041
2 o19056 33 o19079 64 o19042
3 o19006 34 o19337 65 o19099
4 o19052 35 o19200 66 o19210
5 o19170 36 o19305 67 o19124
6 o19186 37 o19262 68 o19188
7 o19066 38 o19159 69 o19359
8 o19032 39 o19128 70 o18041
9 o19293 40 o19224    
10 o19191 41 o19380    
11 o19089 42 o19153    
12 o17042 43 o19067    
13 o19135 44 o19318    
14 o19103 45 o19070    
15 o19366 46 o19287    
16 o19155 47 o19351    
17 o19088 48 o19245    
18 o19418 49 o19004    
19 o19295 50 o19068    
20 o19102 51 o19221    
21 o19234 52 o19122    
22 o19093 53 o19003    
23 o19265 54 ο19247    
24 o19017 55 o19029    
25 o19288 56 o19030    
26 o19233 57 o19274    
27 o19137 58 o19222    
28 o19021 59 o19375    
29 o19125 60 o19110    
30 o19263 61 o18222    
31 o19360 62 o19146    

 

Εντός 5 ημέρων από́ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων παρέχεται δικαίωμα ένστασης. Μετά την παρέλευση των 5 ημέρων οριστικοποιούνται τα αποτελέσματα.

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλεγεί, θα πρέπει να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος στέλνοντας μήνυμα στο oik-secr@unipi.gr, ώστε να αντικαταστήσουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής του 8ου εξάμηνου που έχουν αρχικά επιλέξει με το μάθημα της πρακτικής άσκησης όταν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος η σχετική ανακοίνωση με τα οριστικά αποτελέσματα.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις