Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ανθρωπέλος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
701/ΓΛ126
+30 210 4142551
Βολιώτης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
331/ΚΕΚΤ
+30 210 4142227
Εγγλέζος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135
Κυριαζής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
330/ΚΕΚΤ
+30 210 4142464
Μπότσαρη Αντωνία Επίκουρος Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135