Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Κουρογένης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής
332/ΚΕΚΤ
+30 210 4142142
Σταϊκούρας Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
701/ΓΛ126
+30 210 4142433