Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αντζουλάτος Άγγελος Καθηγητής
330/ΚΕΚΤ
+30 210 4142185
Απέργης Νικόλαος Καθηγητής
329/ΚΕΚΤ
+30 210 4142429
Διακογιάννης Γεώργιος Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142189
Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος Καθηγητής
334/ΚΕΚΤ
+30 210 4142383
Πιττής Νικήτας Καθηγητής
332/ΚΕΚΤ
+30 210 4142188
Σκιαδόπουλος Γεώργιος Καθηγητής
301/ΚΕΚΤ
+30 210 4142363
Στεφανάδης Χριστόδουλος Καθηγητής
329/ΚΕΚΤ
+30 210 4142155
Τσιριτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής
331/ΚΕΚΤ
+30 210 4142187
Χαρδούβελης Γκίκας Καθηγητής
303/ΚΕΚΤ
+30 210 4142136

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Κουρογένης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής
332/ΚΕΚΤ
+30 210 4142142
Σταϊκούρας Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
701/ΓΛ126
+30 210 4142433

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ανθρωπέλος Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
701/ΓΛ126
+30 210 4142551
Βολιώτης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
331/ΚΕΚΤ
+30 210 4142227
Εγγλέζος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135
Κυριαζής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
330/ΚΕΚΤ
+30 210 4142464
Μπότσαρη Αντωνία Επίκουρος Καθηγητής
333/ΚΕΚΤ
+30 210 4142135

 

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email