Πληροφορίες

Επισκεφθείτε το πλήρες site του Τμήματος:

Website: web.xrh.unipi.gr
 

Γραφείο Προέδρου

Αποστόλου Ευαγγελία (ΕΤΕΠ),  τηλ. 210 4142183,
Περαντωνάκη Ειρήνη (ΕΤΕΠ),  τηλ. 210 4142323,
Fax 210 4142341

 

Γραμματεία

Παπαδάκη Ελένη, Προϊσταμένη, τηλ. 210 4142090
Εφεντάκη Χριστίνα, τηλ. 210 4142093
Σωτηράκου Κατερίνα, τηλ. 210 4142184
Fax: 210 4142331
,

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Κυφωνίδου Σοφία, τηλ. 210 4142153,
Η γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος λειτουργεί: Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρα: 08.00-20.00
Γραφείο: 328 3ος όροφος
Tηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 4142153, 210 4142323
Fax: 210 4142341, 210 4142331

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Καραολή και Δημητρίου 80,
18534, Πειραιάς