Διακηρύξεις

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 12:22

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 09:54

Διακήρυξη ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής της εργολαβίας «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες (μονώσεις-στεγανώσεις κλπ) στο κτίριο επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 80, στον Πειραιά»

Πρόσθετες Πληροφορίες