Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 13:49

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ –ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 78 & ΖΕΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017 15:41

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες