Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 08:52

Δημοσίευση πίνακα μελετών

Δημοσίευση πίνακα μελετών προς ανάθεση του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 08:08

Περίληψη της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την στήριξη λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών 

http://www.unipi.gr/unipi/el/prom-diakhrukseis.html

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015 10:28

Διενέργεια δημοπρασίας 31-7-2015

Δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 09:13

Νέα Αναβολή της δημοπρασίας 30-6-2015

Δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 10:26

Αναβολή της δημοπρασίας 30-6-2015

Δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση