Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Δεδούσης Βασίλειος Καθηγητής
313/ΚΕΚΤ
+30 210 4142320
Εμίρης Δημήτριος Καθηγητής
318/ΚΕΚΤ
+30 210 4142318
Καραλέκας Δημήτριος Καθηγητής
316/ΚΕΚΤ
+30 210 4142319
Σιδηράς Δημήτριος Καθηγητής
304/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142362
Σοφιανοπούλου Στυλιανή Καθηγητής
310/ΚΕΚΤ
+30 210 4142147
Χονδροκούκης Γρηγόριος Καθηγητής
311/ΚΕΚΤ
+30 210 4142149