Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Γιαννατσής Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
502/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142151
fax +30 210 4142356
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
403/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142152
Σιοντόρου Χριστίνα Επίκουρος Καθηγητής
703/ΓΛ126
+30 210 4142453
fax +30 210 4142392
Ψυχογυιός Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
501/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142399
fax +30 210 4142392