Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Μοσχούρης Σωκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής
314/ΚΕΚΤ
+30 210 4142361
Ταμπουρατζή Τατιανή Αναπληρωτής Καθηγητής
504/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142423
Φλάμος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής
312/ΚΕΚΤ
+30 210 4142460
fax +30 210 4142342