Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Δεδούσης Βασίλειος Καθηγητής
313/ΚΕΚΤ
+30 210 4142320
Εμίρης Δημήτριος Καθηγητής
318/ΚΕΚΤ
+30 210 4142318
Καραλέκας Δημήτριος Καθηγητής
316/ΚΕΚΤ
+30 210 4142319
Σιδηράς Δημήτριος Καθηγητής
304/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142362
Σοφιανοπούλου Στυλιανή Καθηγητής
310/ΚΕΚΤ
+30 210 4142147
Χονδροκούκης Γρηγόριος Καθηγητής
311/ΚΕΚΤ
+30 210 4142149

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Μοσχούρης Σωκράτης Αναπληρωτής Καθηγητής
314/ΚΕΚΤ
+30 210 4142361
Ταμπουρατζή Τατιανή Αναπληρωτής Καθηγητής
504/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142423
Φλάμος Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής
312/ΚΕΚΤ
+30 210 4142460
fax +30 210 4142342

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Γιαννατσής Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
502/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142151
fax +30 210 4142356
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
403/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142152
Σιοντόρου Χριστίνα Επίκουρος Καθηγητής
703/ΓΛ126
+30 210 4142453
fax +30 210 4142392
Ψυχογυιός Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής
501/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142399
fax +30 210 4142392

 

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email

 

Ομότιμοι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email