Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Δουλκερίδης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής
504/ΓΛ126
+30 210 4142545
Κυριαζής Δημοσθένης Επίκουρος Καθηγητής
503/ΓΛ126
+30 210 414 2000
Μηλιώνης Απόστολος Επίκουρος Καθηγητής
303/ΑΝΔΡ
+30 210 4142762
Τελέλης Ορέστης Επίκουρος Καθηγητής
504/ΓΛ126
+30 210 4142649
Φιλιππάκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
504/ΓΛ126
+30 210 4142566
Χαλκίδη Μαρία Επίκουρος Καθηγητής
205/ΑΝΔΡ
+30 210 4142748