Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αλεξίου Αγγελική Αναπληρωτής Καθηγητής
303/ΑΝΔΡ
+30 210 4142761
Μαγκλογιάννης Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής
502/ΓΛ126
+30 210 4142517
Μανιάτης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
102/ΓΛ126
+30 210 4142589
Ξενάκης Χρήστος Αναπληρωτής Καθηγητής
301/ΑΝΔΡ
+30 210 4142776
Παρασκευά Φωτεινή Αναπληρωτής Καθηγητής
304/ΑΝΔΡ
+30 210 4142755
Πρέντζα Ανδριάνα Αναπληρωτής Καθηγητής
204/ΑΝΔΡ
+30 210 4142768