Το πρόγραμμα εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθ'όλη τη διάρκεια της εξέτασης μαθήματος δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ #4/22.4.2016.