ΠΜΣ «Αναλογιστική και Διοικητική Κινδύνου»

Το ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου έχει αυτόνομη ιστοσελίδα. Παρακαλούμε ακολουθείστε το ακόλουθο link:

http://stat.unipi.gr/actuarial/