Επιτροπές Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
1)Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2016-2017
Καθηγητές κ.κ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Κούτρας, Αθ. Κυριαζής (Συντονιστής)
Αναπληρωτές Καθηγητές κ.κ. Μ. Νεκτάριος και Ευστ. Χατζηκωνσταντινίδης 
 
2)Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 
Αθ. Κυριαζής (Πρόεδρος Τμήματος)
Πιθανότητες Ι
Εξεταστές Βαθμολογητές Αναβαθμολογητής
Μ. Μπούτσικας               Δ. Αντζουλάκος                         Κ. Πολίτης
Κ. Πολίτης                       Γ. Τζαβελάς 
Περιγραφική Στατιστική
Εξεταστές                      Βαθμολογητές                          Αναβαθμολογητής
Γ. Τζαβελάς                    Χ. Ευαγγελάρας                        Γ. Τζαβελάς
Κ. Τσίμπος                      Γ. Ηλιόπουλος
Εισαγωγή στην Ασφάλιση
Εξεταστές Βαθμολογητές Αναβαθμολογητής
Μ. Νεκτάριος                 Ε.. Χατζηκωνσταντινίδης       Μ. Νεκτάριος
Γ. Πιτσέλης                     Π. Τήνιος
 
 
3)Επιτροπή Εγγραφής Εισαγομένων Ειδικών Περιπτώσεων – Μεταφοράς Θέσεων
•Δ. Στέγγος (Συντονιστής)
•Ε. Xατζηκωνσταντινίδης 
•Ε. Κοφίδης
•Η Γραμματέας του Τμήματος κα Σταυρούλα Μπαρτζάκλη
 
4)Επιτροπή Ιστοσελίδας Τμήματος
•Ν. Πελέκης (Συντονιστής)
•Μ.Μανωλιά
 
5)Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
•Ν. Μαχαιράς (Συντονιστής)
•Γ. Τζαβελάς
 
6) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
•Μ. Νεκτάριος  (Συντονιστής)
•Β. Σεβρόγλου
 
7)Επιτροπή για το πρόγραμμα ERASMUS +
•Γ. Βερροπούλου (Συντονίστρια)
•Π. Τήνιος
 
8)Επιτροπή για το πρόγραμμα ERASMUS + Placement
•Μ. Νεκτάριος  (Συντονιστής)
•Γ. Πιτσέλης
 
9)Υπεύθυνος Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Εξετάσεων
•Χ. Ευαγγελάρας 
 
10)Υπεύθυνος Προγράμματος Επιτηρήσεων Εξετάσεων
•Ε. Τσάμη
 
11)Υπεύθυνος Οδηγού Σπουδών
•Μ. Μπούτσικας
 
12) Υπεύθυνος Διευκόλυνσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
•Ε. Κοφίδης
 
13)Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜΕΑ) για την ετήσια εσωτερική έκθεση 2015-2016
•Κ. Πολίτης (Συντονιστής)
•Γ. Ηλιόπουλος
 
Επικουρικό έργο θα προσφέρουν οι κ.κ Ε. Κοφίδης, Β. Σεβρόγλου, Ν. Πελέκης.