Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:10

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 16:02

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 17:53

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 16:44

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014 00:00

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ για το Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πλήρωση Κενής Θέσης)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρωση Κενής Θέσης
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 30 Μαϊου 2012 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πλήρωση Κενής Θέσης)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πλήρωση Κενής Θέσης
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Λέκτορας
Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2011 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2010 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2010 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής