Διδάκτορες του Τμήματος

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Μπένος Βασίλειος

1981

Μακροχρόνιες προοπτικές της ζητήσεως χάλυβα στην Ελλάδα

Δεσπότης Δημήτριος

1988

Ένα σύστημα πολυκριτήριου γραμμικού προγραμματισμού

Φούντας Ευάγγελος

1988

Ιδιότητες και εφαρμογές των μεταθέσεων του συνόλου

Κυριάκης Δημήτριος

1996

Ανάπτυξη μαθηματικών τύπων υπολογισμού των παρουσών αξιών των παροχών και εφαρμογής αυτών σε σχέδιο εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για την ίδρυση Ασφαλιστικού Ταμείου

Κόκλα Άννα Μαρία

2001

Διαχωριστικές Τεχνικές – Νευρωνικά δίκτυα και πρόβλεψη στεφανιαίας νόσου

Βοζίκης Ιωάννης

2003

Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Πρότυπο σύστημα διοίκησης των απαιτούμενων διαδικασιών και διαχείρισης ατομικών συμβολαίων

Γκίνης Δημήτριος

2003

Η διδασκαλία της Στατιστικής με κατευθυνόμενες εργασίες

Σμυρλής Ιωάννης

2003

Περιβάλλουσα ανάλυση με μη ακριβή δεδομένα

Γκοτζαγεώργης Γεώργιος

2004

Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών εταιρειών που εισάγονται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο. – Η ελληνική πραγματικότητα 1994–2000

(Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Γκλεζάκος)

Παναγόπουλος Αναστάσιος

2005

Στατιστικό μοντέλο του τουρισμού στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1990-1999). Το φαινόμενο της εποχικότητας

 (Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Κιόχος)

Μπερσίμης Σωτήριος

2005

Θεωρία ροών επιτυχιών και εφαρμογές

(Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Κούτρας)

Κορρές Κωνσταντίνος

2007

Μία διδακτική προσέγγιση των μαθημάτων Θετικών Επιστημών με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών

(Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Κυριαζής)

Ψαρράκος Γεώργιος

2007

Φράγματα, προσεγγίσεις και ιδιότητες μονοτονίας στη Θεωρία Κινδύνων

(Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής Κ. Πολίτης)

Τζουγάς Ιωάννης

2007

Οικονομετρικές προσεγγίσεις της γονιμότητας του Ελληνικού πληθυσμού

(Επιβλέπων: Ομότ. Καθηγητής Μ. Παπαδάκης)

Ρακιτζής Αθανάσιος

2008

Ανάπτυξη διαγραμμάτων ελέγχου στο Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας με χρήση της Θεωρίας Ροών

(Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Αντζουλάκος)

Μαλεφάκη Σωτηρία

2008

Προσομοιωμένα σταθμισμένα δείγματα ως διαδικασίες με άλματα: Mια διαφορετική οπτική

(Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Γ. Ηλιόπουλος)

Τσάμη Ελένη

2009

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Οικονομικών

(Επιβλέπων Καθηγητής Α. Κυριαζής)

Τριανταφύλλου Ιωάννης

2009

Συμβολή στη μελέτη ιδιοτήτων γήρανσης συστημάτων αξιοπιστίας και μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση της θεωρίας διατεταγμένων παρατηρήσεων

(Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Κούτρας)

Τσότσολας Νικόλαος

2009

Αλγόριθμοι μεταβελτιστοποίησης σε γραμμικά συστήματα: Εφαρμογή στα Συστήματα Ποιότητας

(Επιβλέπων Καθηγητής Β. Μπένος,)

Μηλιένος Φώτης

2009

Ακριβείς και προσεγγιστικές μέθοδοι για τη μελέτη συστημάτων αξιοπιστίας και προβλημάτων ελέγχου ποιότητας

(Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Κούτρας)

Σαχλάς Αθανάσιος

2010

Θέματα Στατιστικής Θεωρίας Πληροφοριών και Αναλογισμού

(Επιβλέπων Ομότ. Καθηγητής Π. Παπαϊωάννου)

Παπασταμούλης Παναγιώτης

 

2010

Επίλυση του προβλήματος εναλλαγής ετικεττών στη μπεϋζιανή ανάλυση μείξεων κατανομών

(Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Γ. Ηλιόπουλος)

Παπαϊωάννου Απόστολος

 

2011

Μελέτη μη ανανεωτικών στοχαστικών διαδικασιών κινδύνου στη θεωρία χρεοκοπίας

(Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Ε. Χατζηκωνσταντινίδης)

Δερμιτζάκης Βάϊος

 

2011

Μελέτη ανανεωτικών εξισώσεων με εφαρμογές στη θεωρία χρεοκοπίας

(Επιβλέπων Αν. Καθηγητής Κ. Πολίτης)

Παφίλη Ευφροσύνη

 

2013

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, σαν παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του νομού Κυκλάδων

(Επιβλέπων Ομ. Καθηγητής Μ. Παπαδάκης)

Πετσέτη Αγλαΐα

2013

Η οργάνωση ενός συστήματος ασφάλισης φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα

(Αν. Καθηγητής Μ. Νεκτάριος)

Λυμπερόπουλος Δημήτριος

 

2013

Martingale ισοδύναμες κατανομές πιθανότητας με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου

(Αν. Καθηγητής Ν. Μαχαιράς)

Πλαστήρα Σωτηρία

2014

Essays on financial forecasting and risk management

(Αν. Καθηγητής Ε. Χατζηκωνσταντινίδης)

Ξένος Παναγιώτης 2016

Παραγωγική δυναμικότητα και αποδοτικότητα του Ελληνικού Συστήματος Υγείας

(Αν. Καθηγητής Μ. Νεκτάριος)

Τσιμπάνος Απόστολος

2016

Διερεύνηση της συμπεριφοράς των προβλημάτων αυτοσυσχέτισης και ετερογένειας σε γραμμικά υποδείγματα με χωρικά δεδομένα και μελέτη περίπτωσης της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας σε επίπεδο Δήμου

(Καθηγητής Κλ. Τσίμπος)