Μέλη ΔΕΠ

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Ευαγγελάρας Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής
404/ΓΛ126
+30 210 4142272
Κοφίδης Ελευθέριος Επίκουρος Καθηγητής
601/ΓΛ126
+30 210 4142475
Μπερσίμης Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής
401/ΓΛ126
+30 210 4142452
Πελέκης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
601/ΓΛ126
+30 210 4142428
Πιτσέλης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
403/ΓΛ126
+30 210 4142026
Σεβρόγλου Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής
510/ΚΕΚΤ
+30 210 4142305
Τζαβελάς Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
307/ΚΕΚΤ
+30 210 4142310
Τήνιος Πλάτων Επίκουρος Καθηγητής
510/ΚΕΚΤ
+30 210 4142273
Ψαρράκος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
403/ΓΛ126
+30 210 4142467