Μέλη ΔΕΠ

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γραφείο Τηλέφωνο email
Αντζουλάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής
539/ΚΕΚΤ
+30 210 4142388
Βερροπούλου Γεωργία Αναπληρωτής Καθηγητής
512/ΚΕΚΤ
+30 210 4142493
Μπούτσικας Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής
544/ΚΕΚΤ
+30 210 4142143
Πολίτης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής
402/ΓΛ126
+30 210 4142442
Χατζηκωνσταντινίδης Ευστάθιος Αναπληρωτής Καθηγητής
513/ΚΕΚΤ
+30 210 4142144
fax +30 210 4142340