Ανακοινώσεις Διδακτικού Προσωπικού Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 20:52

Ανακοίνωση για το μάθημα "Χρηματοοικονομική Οικονομετρία"

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 14:52

Ανακοίνωση για το μάθημα "Διοικητική Κινδύνου"

Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018 10:27

Αναπληρώσεις για το μάθημα "Πολυμεταβλητή Ανάλυση"

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 13:04

Ανακοίνωση για το μάθημα της Απαραμετρικής Στατιστικής, της Παρασκευής 30/03/18

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018 17:00

Αναλογιστικά Μοντέλα Επιβίωσης (Πρόοδος)

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 13:18

Ανακοίνωση για το μάθημα "Διαφορικές Εξισώσεις"

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 10:24

«Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας»

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 15:25

Ανακοίνωση για το μάθημα 2ου εξαμήνου «Μακροοικονομική θεωρία»

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 15:24

Ανακοίνωση για το μάθημα "Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων"

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018 15:37

Ανακοίνωση για το μάθημα "Απειροστικός Λογισμός ΙΙ"