Διδακτικό Προσωπικό

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 10:56

Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Ειδικά Θέματα Δημογραφίας"

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 10:55

Εξεταστέα ύλη μαθήματος "Δημογραφία"

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 08:19

Ανακοίνωση για το μάθημα "Οικονομική της Ασφάλισης"

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 08:18

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κοινωνικές Ασφαλίσεις"

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017 12:06

Έκτακτο εργαστήριο για το μάθημα "εργαστήριο Η/Υ" παλαιού προγράμματος

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2017 13:35

Ανακοίνωση για το μάθημα "Κατανομές Απώλειας"

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 14:54

Ανακοίνωση για το μάθημα "Αναλογιστικές Μέθοδοι Συνταξιοδότησης"

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 16:29

Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Κινδύνου & Ασφάλισης"

Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 11:09

"Κοινωνικές Ασφαλίσεις" 3ου εξαμήνου - απουσία διδάσκοντος

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 17:16

«Πιθανότητες ΙΙ – Πρόοδος»