Τμήμα ΠληροφορικήςΤμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις σπουδών:
  • Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα (ΤΛΕΣ)
  • Διαδικτυακά και Υπολογιστικά Συστήματα (ΔΥΣ)
  • Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ)
Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:
  • Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ) με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Η.Υ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικότητα (e-business) και η-Διακυβέρνηση (e-goverment)