Τμήμα Πληροφορικής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝhttp://kelnet.cs.unipi.gr

 Το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων ιδρύθηκε το 2001. Είναι θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων και των εφαρμογών τους. Το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Εμπείρων Συστημάτων, των Τρισδιάστατων Γραφικών, της Εικονικής Πραγματικότητας και των Ευφυών Εικονικών Περιβαλλόντων. Παράλληλα, παρέχει επιστημονική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη τόσο στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσο και στους φοιτητές των ΠΜΣ "Προηγμένα Συστήματα Πληροφορκής" και ΠΜΣ "Πληροφορική". Στο δυναμικό του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικοί ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Το εργαστήριο στεγάζεται στην αίθουσα 012 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝhttp://dsslab.cs.unipi.gr/

 Το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων ιδρύθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πειραιώς το έτος 2001 (ΠΔ 244/2001 – ΦΕΚ Α 182/7-8-2001). Το Εργαστήριο Σ.Υ.Α. υποστηρίζει τη διδασκαλία σχετικών με το αντικείμενό του μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με την άσκηση των φοιτητών σε ειδικό λογισμικό που υλοποιούν διάφορα μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζουν στα πεδία των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, μεθοδολογιών μέτρησης αποδοτικότητας συστημάτων, πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, διαχείρισης γνώσης, ανάλυσης δεδομένων και εξόρυξης γνώσης. Αναλαμβάνει δια των μελών του την διοργάνωση ειδικών θεματικών ενοτήτων σε διεθνή συνέδρια Επιχειρησιακής Έρευνας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥhttp://www.cs.unipi.gr/docs/ergasthrio.pdf

Το εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού έχει ως κύριο στόχο την προώθηση της βασικής έρευνας και της υψηλής ποιότητας διδασκαλίας σε καίρια και σύγχρονα θέματα της Τεχνολογίας Λογισμικού, Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Μοντελοποίησης χρηστών, Μηχανικής μάθησης και Αναγνώρισης προτύπων, Ανάλυσης Εικόνας, Τεχνητής Αίσθησης και Διαδικτυακής Νοημοσύνης. Η προώθηση αυτή στοχεύει τόσο στον Ελλαδικό χώρο και τον χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όσο και διεθνώς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου (και κατ' επέκταση του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο) ως υπολογίσιμης δύναμης στο διεθνές «ερευνητικό γίγνεσθαι». Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Μαρία Βίρβου και ο Υπεύθυνος της Ομάδας «Αναγνώριση Προτύπων και Ανάλυση Εικόνας» είναι ο Γεώργιος Τσιχριντζής. Τα μέλη του Εργαστηρίου είναι 6 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), 14 υποψήφιοι Διδάκτορες και 10 μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Το Εργαστήριο έχει φέρει εις πέρας πάνω από 10 ερευνητικά προγράμματα (R & D projects).Τα μέλη του έχουν δημοσιεύσει 15 μονογραφίες, πάνω από 600 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επιπρόσθετα, έχουν επιμεληθεί 14 ειδικά τεύχη διεθνών περιοδικών και έχουν επιβλέψει 15 ολοκληρωμένα διδακτορικά. Μέλη του Εργαστηρίου είναι Επικεφαλής Εκδόσεων και μέλη της επιτροπής εκδόσεων σε διεθνή περιοδικά και έχουν υπηρετήσει ως πρόεδροι σε 30 καθιερωμένα διεθνή συνέδρια. Μέλη του Εργαστηρίου έχουν λάβει πολλές διακρίσεις για το έργο τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣhttp://netlab.cs.unipi.gr/

Το Εργαστήριο Διαδικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Ασφάλειας (netlab) ιδρύθηκε από τον Καθ. Χρήστο Δουληγέρη το 2004 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι ερευνητικές, αναπτυξιακές και διδακτικές δραστηριότητες του εργαστηρίου διατρέχουν μια σειρά περιοχών της επιστήμης των υπολογιστών και των δικτύων, με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, την ασφάλεια δικτύων, υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, και τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε διάφορους κλάδους, όπως στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την υγεία. Το εργαστήριο συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης και υποστηρίζει την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, και σειρών μαθημάτων στα αντικείμενα ενδιαφέροντός του. Συνεργάζεται με αντίστοιχα εργαστήρια της ημεδαπής και του εξωτερικού και με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣhttp://infolab.cs.unipi.gr/

Η Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Πληροφορίας (Information Management Laboratory - InfoLab) ιδρύθηκε το 2003 και δραστηριοποιείται ερευνητικά στο πεδίο της διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων και της ανακάλυψης γνώσης από σχετικές βάσεις δεδομένων έχοντας συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων. Οι δημοσιεύσεις του InfoLab περιλαμβάνουν 2 μονογραφίες και περισσότερα από 70 άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει άνω των 1300 αναφορών τρίτων (με βάση το Scopus). Ενδεικτικά αποτελέσματα είναι τα Hermes, Hermoupolis και ChoroChronos.org για τη διαχείριση, κατασκευή και διάθεση, αντίστοιχα, βάσεων δεδομένων από τροχιές κινούμενων αντικειμένων. Σήμερα η ερευνητική ομάδα InfoLab αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ και αρκετούς ερευνητές και μηχανικούς. Περισσότερα στο: http://infolab.cs.unipi.gr.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝhttp://eslab.cs.unipi.gr/

Η Ερευνητική Ομάδα Ενσωματωμένων Συστημάτων ειδικεύεται στην σχεδίαση Αξιόπιστων Ενσωματωμένων Συστημάτων και ειδικότερα στην ανάπτυξη μεθοδολογιών με χρήση υλικού και λογισμικού για την επαλήθευση, την δοκιμή και την σχεδίαση με την ιδιότητα της ανοχής σε ελαττώματα ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση σε ενσωματωμένους επεξεργαστές και επιτόπου επαναπρογραμματιζόμενα συστήματα.
Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω αντικείμενα:

 • Μεθοδολογίες δοκιμής επεξεργαστών και συστημάτων-σε-τσιπ
 • Μεδοδολογίες σχεδίασης κυκλωμάτων σε Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) ώστε να είναι ανεκτικά σε σφάλματα
 • Επιτάχυνση υπολογισμών με χρήση επαναδιαμορφώμενου υλικού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

"Η Συνδυαστική Ανάλυση ασχολείται με τη μελέτη διακριτών συνδυαστικών αντικειμένων, όπως δένδρα, λέξεις, μονοπάτια, μεταθέσεις, μερικώς διατεταγμένα σύνολα και διαμερίσεις. Ασχολείται κυρίως με την απαρίθμηση, κατασκευή και δειγματοληψία τέτοιων αντικείμενων, καθώς και με διάφορα αντίστοιχα προβλήματα βελτιστοποίησης. Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Συνδυαστικής Ανάλυσης καλύπτει τη διδασκαλία και την έρευνα σε διάφορους τομείς της Συνδυαστικής Ανάλυσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε προβλήματα απαρίθμησης και κατασκευής.

 

 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝhttp://ssl.ds.unipi.gr/

Το εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων ιδρύθηκε το 2008 ως μονάδα έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι να δραστηριοποιείται σε δράσεις έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε διάφορα πεδία της επιστημονικής περιοχής της ασφάλειας συστημάτων. Μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων, το εργαστήριο στοχεύει να συνεισφέρει στη συλλογική αριστεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην πορεία προς μια ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή κοινωνία.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝhttp://nss.ds.unipi.gr/

Το Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αριστεία της Σχολής μέσα από την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του εργαστηρίου. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας εντάσσονται και οι συμπράξεις με άλλους φορείς, επιχειρήσεις, ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και ξένα. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο συμβάλλει:
Στην υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και ειδικότερα σε τομείς όπως οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές: (α) Νεφο-υπολογιστικής, (β) Κινητής υπολογιστικής, (γ) Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών, (δ) Βάσεων Δεδομένων, (ε) Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (στ) Πληροφοριακών Συστημάτων, (ζ) Τεχνολογίας Λογισμικού και (η) Μοντελοποίησης και Βελτιστοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
Στην εκπόνηση επιστημονικών μελετών από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς συνεργάτες και στην ερευνητική συνεργασία με άλλα εργαστήρια, τμήματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης στην ανάληψη και υλοποίηση έργων που αφορούν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Στη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων του Τμήματος και στην ολοκλήρωση ερευνητικών εργασιών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΕΔΣΥ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Διαχείριση Περιεχομένων Ιστού
 • Έμπειρα Συστήματα
 • Εξόρυξη και Διαχείριση Γνώσης
 • Εφαρμογές Κινητών Τηλεφώνων και Συσκευών
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • Κατανεμημένα Συστήματα
 • Κοινωνική Δικτύωση
 • Νεφο-υπολογιστική
 • Ολοκλήρωση Εφαρμογών
 • Οντολογίες
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝhttp://tns.ds.unipi.gr

Σκοπός: Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε περιοχές που σχετίζονται με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες και η αναγνώριση του έργου του Εργαστηρίου, του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Το Εργαστήριο, μέσω των ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικής Κοινωνίας της Πληροφορίας και λαμβάνει εθνική και διεθνή αναγνώριση.
Δραστηριότητες: Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει, το εργαστήριο συμμετέχει σε πολυάριθμα Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε συμπράξεις με άλλους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, άλλα ανώτατα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και του εξωτερικού. Μερικές απο αυτές τις πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν συνεργασίες στα πλαίσια του FP5-6-7, H2020, και επιμέρους συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρίες του χώρου στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Smart Wireless/Mobile Broadband Networks (Έξυπνα Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα), B4G, 5G
 • Management of Broadband Infrastructures (Διαχείριση Ευρυζωνικών Δικτυακών Υποδομών)
 • Internet of Things (Διαδίκτυο των Αντικειμένων)
 • Cloud-based Management, Applications, Integrated Services (Διαχείριση Υπολογιστικών Νεφών, Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές)
 • Intelligent management of devices (Έξυπνη διαχείριση συσκευών)
 • Smart Grids, Smart Cities, Intelligent Transport Systems (Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας, Έξυπνες πόλεις, Έξυπνα συστήματα μεταφορών)
 • Smart/ Cognitive/ Autonomic Management (Έξυπνη/ Γνωσιακή/ Αυτόνομη Διαχείριση)
 • Software design/ development/ experimentation (Σχεδιασμός/ υλοποίηση λογισμικού και πειραματισμός)
 • Software Defined Networking (SDN)/ Network Function Virtualization (NFV)
 • Green Communications and Networking (Ενεργειακά Αποδοτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Συστήματα Πολυμέσων & Υπολογιστικά Περιβάλλοντα Ψυχαγωγίας
 2. Γραφικά Υπολογιστών & Εικονική Πραγματικότητα
 3. Ρομποτική & Αυτόνομα Συστήματα
 4. Κοινωνική Υπολογιστική & Δίκτυα
 5. Ευφυή & Εξελικτικά Συστήματα

 Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στην:

 1. διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων της Σχολής
 2. υποστήριξη του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών της Σχολής
 3. ανάληψη και υλοποίηση συναφών έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 4. ερευνητική συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Ν. Μ. Σγούρος ()

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗ ΜΑΘΗΣΗhttp://tum.ds.unipi.gr/

Στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων λειτουργεί άτυπα το μη-θεσμοθετημένο «εργαστήριο» Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο επιστημονικό αντικείμενο των Ψηφιακών Συστημάτων για την Μάθηση και την Εκπαίδευση και της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης στον ιστοχώρο http://tum.ds.unipi.gr/.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝhttp://tsl.ds.unipi.gr/

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων έχει ως στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών μεθόδων και τεχνικών μετάδοσης για υπάρχοντα αλλά και νέα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην αιχμή της τεχνολογίας και με συμμετοχή στη συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική περιοχή των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Το εργαστήριο θεραπεύει τις γνωστικές περιοχές των Ασύρματων Συστημάτων Επικοινωνιών, των Ευρυζωνικών Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών, των Δορυφορικών Συστημάτων Επικοινωνιών, των Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, των Ψηφιακών Τεχνικών Μετάδοσης Πληροφορίας, των Γνωσιακών Ραδιοσυστημάτων και των Τεχνολογιών Έξυπνων Κεραιών, από το φυσικό στρώμα μέχρι και το MAC.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣhttp://dhsl.ds.unipi.gr/

Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς του ευρύτερου γνωστικού πεδίου των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Σ' αυτό το πλαίσιο, το εργαστήριο συμβάλλει στη συλλογική αριστεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, επικοινωνίας και γνώσης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του ΕΨΥΥ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
 • Διεργασιοστρεφή Συστήματα Υγείας με βάση Ροές Εργασίας
 • Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Προσωπικοί Φάκελοι Υγείας
 • Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές στην Υγεία
 • Ασφάλεια Συστημάτων Υγείας
 • Διεισδυτική Πληροφορική στην Υγεία
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικών Νεφών στην Υγεία
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Σημασιολογικός Ιστός στην Υγεία
 • Διαχείριση Γνώσης στην Υγεία
 • Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση Χρηστών στην Υγεία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ