ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόεδρος:

Καθηγητής κ. Σωκράτης Κάτσικας

Μέλη:

Καθηγητής κ. Γεώργιος Τσιχριντζής

Καθηγητής κ. Δημήτριος Σάμψων

Καθηγητής κ. Παναγιώτης-Γεώργιος Τσικούρας

Καθηγητής κ. Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος

Καθηγητής κ. Αριστείδης Σαπουνάκης

 

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρόεδρος:

Καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωρίδης

Μέλη:

Καθηγητής κ. Συμεών Ρετάλης

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Αποστόλου

Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Αγγελική Αλεξίου

Λέκτορας κ. Άγγελος Πικράκης

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΣΧΕΣΕΙΣ

Πρόεδρος:

Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Βέργαδος

Μέλη:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Πολέμη

Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Παρασκευά

Επίκουρος Καθηγητής κ. Μιχαήλ Φιλιππάκης

Λέκτορας κ. Χρήστος Δουλκερίδης

Λέκτορας κ. Ευθύμιος Αλέπης

 

 

 

ΠΟΡΟΙ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Πρόεδρος:

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Άγγελος Ρούσκας

Μέλη:

Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Ευθύμογλου

Επίκουρος Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής κ. Χρήστος Ξενάκης

Επίκουρος Καθηγητής κ. Μιχαήλ Ψαράκης

Λέκτορας κ. Παναγιώτης Κοτζανικολάου