Αθανάσιος Κανάτας
Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γραφείο: 315Β (Κεντρικό Κτήριο)
Τηλ.: 210 4142840
E-mail:

  

Βασιλική Γκότση
Γραμματέας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γραφείο: 1ος όροφος (Κτήριο Ζέας 80-82)
Τηλ.: 210 4142097
E-mail: 

 

Ευγενία Τομαρά
Γραμματέας Κοσμήτορα
Γραφείο: 503 (Κτήριο Ανδρούτσου 150)
Τηλ: 210 4142751
E-mail: