Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 09:02

Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2017-2018

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 08:45

Απόφαση Κοσμήτορα για ορισμό επιτροπών της Σχολής

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 08:44

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 13:05

Ορθή επανάληψη - Ανακοίνωση ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ακ. έτους 2017-2018

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018 12:50

Χορήγηση υποτροφίας δωρεάν φοίτησης στη σχολή HELLENIC DRONES

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 12:11

Ανακοίνωση ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ακ. έτους 2017-2018

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017 08:32

Συγκρότηση Κοσμητείας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 13:54

Ανακοίνωση εκπροσώπησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 13:50

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 13:48

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών