Νέα & Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 10:47

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017 19:40

Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 12:21

Ορκωμοσία αποφοίτων

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017 12:01

Απόφαση Κ.Ε.Ε. διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 21:39

Πίνακας αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 21:35

Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 15:53

Εγγραφή/δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 14:32

Απόφαση Κ.Ε.Ε. διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 17:37

Ανακήρυξη Υποψηφίου για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 17:35

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών