Μήνυμα του Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και σας καλώ να περιηγηθείτε στις σελίδες του και να μάθετε περισσότερα για τη Σχολή μας: το όραμα και την αποστολή μας, τους στόχους και τα επιτεύγματά μας, τα πιστεύω και τις αξίες μας.

Η Σχολή Τ.Π.Ε. είναι μία από τις τέσσερις Σχολές του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ιδρύθηκε πρόσφατα και συγκροτείται από το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Αν και η Σχολή είναι νέα, τα Τμήματα που τη συγκροτούν λειτουργούν αρκετά χρόνια και έχουν αποσπάσει, υπό την καθοδήγηση έμπειρων συναδέλφων και στελεχών, εξαιρετικές αξιολογήσεις από διεθνείς κριτές με διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια και προδιαγραφές.

Το όραμά μας είναι να καθιερωθεί η Σχολή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως μία από τις σημαντικές Σχολές Τ.Π.Ε. μέσα από την αριστεία, την αφοσίωση και την επιρροή των μελών της στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά. Στόχος μας είναι να αποκτήσουμε σημαντικό αποτύπωμα στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσφέροντας πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα στην αιχμή της τεχνολογίας και να συνεισφέρουμε στην καθιέρωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως του βασικού παράγοντα ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά.

Περιηγηθείτε στις σελίδες μας και αναγνωρίστε ποιοι είμαστε, ποιο είναι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό μας έργο και πως εσείς μπορείτε να γίνετε κομμάτι μιας επιτυχημένης παρουσίας αυτής της αναπτυξιακής πορείας.

Εκ μέρους των φοιτητών μας, των καθηγητών και του προσωπικού της Σχολής, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Αθανάσιος Κανάτας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς