Μέλη ΔΕΠ

 

Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο email
Βλάχος Γεώργιος 506/ΓΛ21
+30 210 4142520
fax +30 210 4142510
Δεδούσης Βασίλειος 313/ΚΕΚΤ
+30 210 4142320
Εμίρης Δημήτριος 318/ΚΕΚΤ
+30 210 4142318
Θαλασσινός Ελευθέριος 503/ΓΛ21
+30 210 4142528, 2543
Καραλέκας Δημήτριος 316/ΚΕΚΤ
+30 210 4142319
Μερίκας Ανδρέας 601/ΓΛ21
+30 210 4142524
Παπαδημητρίου Ευστράτιος 510/ΓΛ21
+30 210 4142556
Παρδάλη Αγγελική 604/ΓΛ21
+30 210 4142547
Πελαγίδης Θεόδωρος 602/ΓΛ21
+30 210 4142577
Σακελλαριάδου Φάνη 605/ΓΛ21
+30 210 4142531
Σιδηράς Δημήτριος 304/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142362
Σοφιανοπούλου Στυλιανή 310/ΚΕΚΤ
+30 210 4142147
Τζαννάτος Ερνεστοσπυρίδων 603/ΓΛ21
+30 210 4142558
fax +30 210 4142509
Τσελέντης Βασίλειος - Στυλιανός 504/ΓΛ21
+30 210 4142522
fax +30 210 4142546
Τσελεπίδης Αναστάσιος 505/ΓΛ21
+30 210 4142536
Χλωμούδης Κωνσταντίνος 608/ΓΛ21
+30 210 4142548
Χονδροκούκης Γρηγόριος 311/ΚΕΚΤ
+30 210 4142149

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο email
Μοσχούρης Σωκράτης 314/ΚΕΚΤ
+30 210 4142361
Μποϊλέ Μαρία-Πούλια NULL
+30 210 414 2000
Παντουβάκης Άγγελος 606/ΓΛ21
+30 210 4142537
Σαμιώτης Γεώργιος 508/ΓΛ21
+30 210 4142594
fax +30 210 4142595
Ταμπουρατζή Τατιανή 504/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142423
Φλάμος Αλέξανδρος 312/ΚΕΚΤ
+30 210 4142460
fax +30 210 4142342

 

Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο email
Αρτίκης Αλέξανδρος 514/ΓΛ21
+30 210 4142539
Γιαννατσής Ιωάννης 502/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142151
fax +30 210 4142356
Κωστόπουλος Κωνσταντίνος 403/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142152
Πολέμης Διονύσιος 516/ΓΛ21
+30 210 4142538
Σιοντόρου Χριστίνα 703/ΓΛ126
+30 210 4142453
fax +30 210 4142392
Ψυχογυιός Δημήτριος 501/ΔΕΛΗΓ
+30 210 4142399
fax +30 210 4142392

 

Λέκτορες

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο email