Αποφάσεις Κοσμήτορα

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 14:52

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πέμπτη, 19 Μαϊου 2016 12:37

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 13:57

Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 13:55

Πρόσκληση για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανιας (ορθή επανάληψη)

Πρόσθετες Πληροφορίες