Νέα & Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 12:02

Εκπροσώπηση Φοιτητών

Διατάξεις σχετικές με την εκπροσώπηση φοιτητών στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 11:47

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 11:26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.ΔΙ.Π.

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 09:50

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017 16:19

Eκπροσώπηση φοιτητών στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Διατάξεις σχετικές με την εκπροσώπηση φοιτητών στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 15:13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 15:49

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού 407/80

Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017 15:51

Εξέταση Πληροφοριακών Συστημάτων στις Μεταφορές

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 11:15

Πρόσκληση Προπτυχιακών Φοιτητών για Εκλογή Εκπροσώπου στη Συνέλευση

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 11:05

Πρόσκληση Μεταπτυχιακων Φοιτητών για Εκλογή Εκπροσώπων