Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016 15:10

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ «Πληροφορική με έμφαση στη Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Χρηματοοικονομική Διοικητική με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διάρθρωση των Επιχειρήσεων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 16:02

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 17:53

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
 • ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενο αρχείο

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 16:44

Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014 00:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Μονιμοποίηση)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Δευτέρα, 26 Μαϊου 2014 14:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Μαθηματική Οικονομική - Θεωρία Παιγνίων
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Page 1 of 3