Αποφάσεις Κοσμήτορα

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016 14:33

Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2016-2017

13 Οκτωβρίου 2016: Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2016 - 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 16:28

Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2015-2016

01 Δεκεμβρίου 2015: Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2015 - 2016

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2014-2015

5 Δεκεμβρίου 2014: Συγκρότηση Γ.Σ. Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 2014 - 2015

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 00:46

Ένταξη Αναπληρωτή Καθηγητή στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

  26 Νοεμβρίου 2014: Ένταξη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στην κατηγορία μερικής απασχόλησης  

Πρόσθετες Πληροφορίες

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014 12:26

Ένταξη Αναπληρωτή Καθηγητή στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

25 Σεπτεμβρίου 2014: Ένταξη Αναπλήρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής στην κατηγορία μερικής απασχόλησης

Πρόσθετες Πληροφορίες