Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 15:22

Ημερομηνία ορκωμοσίας των αποφοίτων των τμημάτων της Σχολής

11 - 05 - 2018: Ημερομηνία ορκωμοσίας των αποφοίτων των τμημάτων της Σχολής

Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018 16:59

Αναβολή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας

07 - 05 - 2018: Αναβολή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 11:27

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

18 -04 - 2018: Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018 11:21

Νομοθεσία για την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι

17 - 04 - 2018: Νομοθεσία για την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 21:53

Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορας της Σχολής

08 - 03 - 2018: Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορας της Σχολής

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 15:06

Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής

02 - 03 - 2018: Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2018 15:04

Ανακοίνωση απόφασης Κ.Ε.Ε. για τις εκλογές Κοσμήτορα της Σχολής

02 - 03 - 2018: Ανακοίνωση απόφασης Κ.Ε.Ε. για τις εκλογές Κοσμήτορα της Σχολής

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 13:39

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολης Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

28 - 02 - 2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολης Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 17:54

Ανακοίνωση ορκωμοσίας πρώτου κύκλου σπουδών Σχολής

20 - 02 - 2018: Ανακοίνωση ορκωμοσίας πρώτου κύκλου σπουδών Σχολής

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 13:38

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

29 - 11 - 2017: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής