Νέα & Ανακοινώσεις

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

13 - 09 - 2017: Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

04 - 09 - 2017: Σεμινάριο με τίτλο "Big Data: Interface of Statistics and Machine Learning"