Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 17:54

Ανακοίνωση ορκωμοσίας πρώτου κύκλου σπουδών Σχολής

20 - 02 - 2018: Ανακοίνωση ορκωμοσίας πρώτου κύκλου σπουδών Σχολής

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 13:38

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

29 - 11 - 2017: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 12:43

Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων των ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

19 - 01 - 2018: Ανακοίνωση ορκωμοσίας αποφοίτων των ΠΜΣ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 13:48

Πρακτικό ορισμού εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

30 - 11 - 2017: Πρακτικό ορισμού εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 09:40

Πρακτικό ορισμού εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

30 - 11 - 2017: Πρακτικό ορισμού εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη ΓΣ και στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017 13:40

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

29 - 11 - 2017: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 12:57

Ανακοίνωση της ΚΕΕ διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

28 - 11 - 2017: Ανακοίνωση της ΚΕΕ διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 12:55

Ανακοίνωση της ΚΕΕ διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

28 - 11 - 2017: Ανακοίνωση της ΚΕΕ διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 12:53

Ανακήρυξη υποψήφιου για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

28 - 11 - 2017: Ανακήρυξη υποψήφιου για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 12:52

Ανακήρυξη υποψήφιας για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

28 - 11 - 2017: Ανακήρυξη υποψήφιας για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής