Νέα & Ανακοινώσεις Σχ. Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

11 - 05 - 2018: Ημερομηνία ορκωμοσίας των αποφοίτων των τμημάτων της Σχολής

07 - 05 - 2018: Αναβολή μαθημάτων λόγω ορκωμοσίας

18 -04 - 2018: Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στην Κοσμητεία της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

17 - 04 - 2018: Νομοθεσία για την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι

08 - 03 - 2018: Αποτελέσματα εκλογής Κοσμήτορας της Σχολής

02 - 03 - 2018: Ανακήρυξη υποψηφίου για ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

02 - 03 - 2018: Ανακοίνωση απόφασης Κ.Ε.Ε. για τις εκλογές Κοσμήτορα της Σχολής

28 - 02 - 2018: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολης Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

20 - 02 - 2018: Ανακοίνωση ορκωμοσίας πρώτου κύκλου σπουδών Σχολής

29 - 11 - 2017: Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π στη ΓΣ της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής