Νέα & Ανακοινώσεις

16 - 10 - 2017: Πρακτικό της εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

16 - 10 - 2017: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

12 - 10 - 2017: Απόφαση της Κ.Ε.Ε. για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

04 - 10 - 2017: Ανακήρυξη υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής