Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:09

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 12:06

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016 10:34

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΟΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τετάρτη, 25 Μαϊου 2016 10:41

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 12:49

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μονιμοποίηση
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ Οικονομική της Υγείας και Πληροφοριακά Συστήματα
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 11:05

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 10:58

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 10:56

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2016 10:41

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 16:36

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Καθηγητής
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 15:00

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 14:58

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015 14:54

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ-Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015 13:19

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2015 13:13

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 14:53

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οικονομικής Επιστήμης (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οικονομικής Επιστήμης
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Αναπληρωτής Καθηγητής
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 14:51

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 14:48

Εκλογή Μέλους ΔΕΠ Τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Επιλογή ή Εξέλιξη)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Επιλογή ή Εξέλιξη
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΒΑΘΜΙΔΑ Επίκουρος Καθηγητής
Page 1 of 2