• Ονοματεπώνυμο: Χονδροκούκης Γρηγόριος
  • Τίτλος: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 311/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο / Fax: +30 210 4142149
  • email:

Πληροφορίες