Διακηρύξεις Τμ. Προμηθειών

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:18

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς» .

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184244
 • Προϋπολογισμός (€) 10.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 10:12

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184225
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 09:54

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184226
 • Προϋπολογισμός (€) 8.432,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 09:14

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος».

Προσωπικά Στοιχεία

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20184251
 • Προϋπολογισμός (€) 4.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ