Διακηρύξεις

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 13:10

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων φωνής-δεδομένων των κεντ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175805
 • Προϋπολογισμός (€) 60.500,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 13:00

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση ψυκτών εγκατεστημένων στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 12:40

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για επείγουσες επισκευές στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΤΕΥΔ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175797
 • Προϋπολογισμός (€) 72.940
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 11:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

  ΤΕΥΔ

Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου 2017 13:15

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών και φαξ για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Αριθμός Πρωτοκόλλου 20175298
 • Προϋπολογισμός (€) 20.000,00
 • Ημερομηνία Διενέργειας Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διενέργειας 10:00 π.μ.
 • Διακήρυξη

  Αρχείο PDF

 • Διευκρινίσεις

  ΤΕΥΔ